Manon-troppo » Specials » Manipuleren

Manipulatief gedrag

Manipulatief gedrag Manipulatieve personen verzieken de sfeer in een relatie. Hoe herken je manipulatief gedrag bij volwassenen? En op welke manier kun je jezelf tegen dat vervelende gedrag beschermen? Hoe zit het eigenlijk met manipulerende kinderen? Wanneer is sprake van echte manipulatie en wanneer van onschuldige beïnvloeding? Op welke manieren kun je manipulatief gedrag analyseren? Hoe kun je als ouders het gedrag van een manipulerend kind ombuigen tot gewenst gedrag? Bestudeer de checklist en lees de tips.

Hoe bescherm je jezelf tegen manipulatieve personen?

Wat kun je ertegen doen als iemand druk op je uitoefent om iets te doen of juist niet te doen, terwijl je dat niet wilt? Manipulatie is een vorm van emotionele chantage. Hoe kun je je daar het beste tegen verweren? Je leest de tips in het artikel over het jezelf beschermen tegen manipulatieve personen.

Het manipulerende kind

Kinderen die schreeuwen, stampen, liegen en bedriegen en goed zijn in het verzinnen van allerlei uitvluchten proberen met behulp van emotionele chantage de dingen naar hun hand te zetten. Vaak is het kind dan manipulerend bezig. Voor een succesvolle manipulatie zijn minimaal twee personen nodig: degene die manipuleert en degene die zich laat manipuleren. Welk gedrag is typerend voor een manipulatief kind en zijn vader of moeder?

Manipulatie of onschuldige beïnvloeding door het kind?

Niet elke poging tot beïnvloeding door een kind valt onder psychologische manipulatie. In een aantal gevallen is er slechts sprake van onschuldige manieren van een kind om zijn ouders te beïnvloeden. Hoe herken je het verschil?

Manipuleren: bij wijze van uitzondering of uit gewoonte?

Voor je eventuele relatie met een manipulerend persoon is het van groot belang of deze zelden of juist vaak aan negatieve beïnvloeding doet. Wat beweegt iemand tot incidenteel manipulatief gedrag?

Hoe analyseer je manipulatief gedrag?

Wil je meer te weten komen over de achtergrond van manipulerende gedrag in een bepaald geval? Lees de tips met uitgebreide toelichting in het artikel Hoe analyseer je manipulatieve gedragingen?

Checklist voor ouders van een manipulerend kind

Onderzoek als ouder van een manipulerend kind de manier waarop je tot nu toe op het ongewenste gedrag van je kind reageert en kijk op welke punten je je eigen gedrag kunt aanpassen aan de hand van een checklist en bijbehorende tips.

Praktische tips om het gedrag van een manipulerend kind te sturen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden lees je tips om het manipulatieve gedrag van een kind in goede banen te leiden.
Hoe bescherm je jezelf tegen manipulatieve personen?

Hoe bescherm je jezelf tegen manipulatieve personen?

Soms voelen we ons onder druk gezet om iets te doen of nalaten wat we niet willen of wat we niet juist achten. Hoe herkennen we dat iemand ons probeert te manipuleren en dus emotioneel te chanteren? W…
Tips om het gedrag van een manipulerend kind te sturen

Tips om het gedrag van een manipulerend kind te sturen

Wat zijn effectieve tips als je het gedrag van een manipulatief kind wilt aanpakken? Het geheim van een succesvolle benadering schuilt in een consequente houding tegenover het manipulatieve gedrag van…
Het manipulerende kind

Het manipulerende kind

Herken je het beeld van een kind dat schreeuwt, stampt of op een andere manier compleet uit zijn dak gaat als het zijn zin niet krijgt? Of een kind dat vaak liegt of uitvluchten bedenkt om iets voor e…
Checklist voor ouders van een manipulerend kind

Checklist voor ouders van een manipulerend kind

Voor succesvol manipulerend gedrag zijn minimaal twee personen nodig: degene die manipuleert en degene die zich laat manipuleren. Als je als ouder merkt dat je kind manipulerend gedrag vertoont, is he…
Manipulatie of onschuldige beïnvloeding door het kind

Manipulatie of onschuldige beïnvloeding door het kind

Lang niet alle manieren van kinderen om hun ouders te beïnvloeden, zijn vormen van manipulatief gedrag. Jongens en meisjes beginnen al heel vroeg in hun leven manieren te zoeken om hun vader of moeder…
Manipuleren: bij wijze van uitzondering of uit gewoonte?

Manipuleren: bij wijze van uitzondering of uit gewoonte?

Manipulatie is een techniek die iemand kan gebruiken als manier om zijn zin te krijgen als hij of zij vermoedt dat dit via een andere strategie niet zou lukken. Sommige mensen manipuleren uitsluitend…
Hoe herken je manipulatief gedrag?

Hoe herken je manipulatief gedrag?

Kinderen vertonen soms alleen in bepaalde situaties manipulatief gedrag. Als je die situaties herkent, wordt het gemakkelijker het ongewenste gedrag bij te sturen. Wat is er nodig om het manipulerend…
Gepubliceerd door Manon-troppo op 06-12-2012, laatst gewijzigd op 12-12-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.