Manon-troppo » Specials » Opvoedondersteuning
Manon Troppo: betrouwbare informatie en tips

Wat kan opvoedondersteuning voor je betekenen?

Wat kan opvoedondersteuning voor je betekenen? Als vader of moeder wil je natuurlijk graag een goede relatie met je kind. En je wilt dat het kind later goed terechtkomt. Je zoon of dochter een fijne jeugd bezorgen en hem of haar opvoeden tot een evenwichtig persoon die een waardevolle bijdrage aan de maatschappij levert, is een zware opgave. Als je even niet weet hoe je een probleem met je kind of kinderen moet oplossen, kun je opvoedondersteuning inschakelen.

Problematisch gedrag van het kind

Hoe goed je als ouder ook je best doet, toch komt het geregeld voor dat het thuis niet meer gezellig is. Er heerst een gespannen sfeer in huis en bij het minste of geringste gaat je kind moeilijk doen, weigert medewerking of slaat aan het vernielen.

Misschien heb je gemerkt dat het kind jou en/of je partner probeert te manipuleren. Of dat het op een andere manier bezig is met grensoverschrijdend gedrag. Of misschien is het kind juist akelig stilletjes en in zichzelf teruggetrokken.

En wat je zelf ook allemaal al hebt geprobeerd, het lijkt niet genoeg te werken om weer een plezierige en ontspannen sfeer thuis te krijgen. Gelukkig kun je voor dergelijke probleemgedrag van je kind of kinderen hulp in de vorm van opvoedondersteuning inroepen.

Voor welke leeftijdscategorieën is opvoedondersteuning bedoeld?

Opvoedondersteuning is bedoeld voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden. Je kunt dergelijke hulp inschakelen, ongeacht of je nu een huilbaby van een paar maanden oud hebt, of een weerspannige peuter van drie, een agressieve kleuter van vijf, een kind van elf dat niet normaal wil eten, een onzeker kind van veertien zonder echte vrienden of een puber van achttien die weigert om zijn school af te maken.

Wat houdt opvoedondersteuning in?

Organisaties op het gebied van opvoedondersteuning hanteren verschillende manieren om in kaart te brengen wat de achterliggende oorzaak van de geconstateerde problemen met de kinderen is. Samen met de gezinsbegeleiding kun je dan strategieën bepalen om als ouder(s) weer een betere grip op de situatie te krijgen.

Je krijgt van je gezinsbegeleider concrete tips aan de hand waarvan je effectief gedrag in de praktijk kunt oefenen.

Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van video, zodat je later nog eens rustig kunt zien wat er in een bepaalde probleemsituatie precies gebeurde en wat het effect van jouw interventie was. Die informatie kun je gebruiken om je gedrag als ouder een volgende keer bij te sturen. Aan de hand van de gemaakte video's kun je zien wat de resultaten van de toepassing van de gekregen adviezen zijn.

Er zijn, afhankelijk van je gezinssituatie, ook andere manieren om met behulp van opvoedondersteuning weer een betere grip op de gang van zaken thuis te krijgen en vooral om het als gezin weer weer rustig en gezellig te krijgen, zodat jij als ouder weer een goede grip op een en ander hebt en je kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Het manipulerende kind

Het manipulerende kind

Herken je het beeld van een kind dat schreeuwt, stampt of op een andere manier compleet uit zijn dak gaat als het zijn zin niet krijgt? Of een kind dat vaak liegt of uitvluchten bedenkt om iets voor e…
Kan een corrigerend pak slaag kwaad?

Kan een corrigerend pak slaag kwaad?

Is het geven van een pak slaag aan een kind dat ongewenst gedrag vertoont een effectieve manier om dat kind te corrigeren? Gaat het kind zich daardoor ook op langere termijn beter gedragen? Of loop je…
Manipulatie of onschuldige beïnvloeding door het kind

Manipulatie of onschuldige beïnvloeding door het kind

Lang niet alle manieren van kinderen om hun ouders te beïnvloeden, zijn vormen van manipulatief gedrag. Jongens en meisjes beginnen al heel vroeg in hun leven manieren te zoeken om hun vader of moeder…
Checklist voor ouders van een manipulerend kind

Checklist voor ouders van een manipulerend kind

Voor succesvol manipulerend gedrag zijn minimaal twee personen nodig: degene die manipuleert en degene die zich laat manipuleren. Als je als ouder merkt dat je kind manipulerend gedrag vertoont, is he…
Mijn kind wil vegetarisch eten!

Mijn kind wil vegetarisch eten!

Op een dag meldt je kind dat het voortaan geen vlees meer wil eten. Je vraagt naar het waarom. In eerste instantie denk je dat het om een bevlieging gaat die na enkele dagen wel weer voorbij zal gaan.…
Gepubliceerd door Manon-troppo op 04-08-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.