Manon-troppo » Specials » Persoonlijke grenzen

Persoonlijke grenzen stellen en handhaven

Persoonlijke grenzen stellen en handhaven Allemaal hebben we persoonlijke grenzen. Ook al zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Persoonlijke emotionele en fysieke grenzen helpen ons om beter rekening met elkaar te houden. Als je het gevoel hebt dat het niet lekker loopt met bepaalde familieleden of vrienden, is het tijd om je af te vragen welke persoonlijke grenzen van jou met voeten worden getreden en hoe je het beste kunt communiceren over grenzen die jij als gezond ervaart.

Persoonlijke grenzen stellen, begint met het voor jezelf nagaan welke grenzen jij wilt hanteren

Als je problemen hebt met bepaalde familieleden, vrienden of kennissen, kan dit te maken hebben met onduidelijke persoonlijke grenzen. Dat verschijnsel komt relatief vaak voor. Analyseer met behulp van een aantal punten waar de kern van het probleem ligt en stel voor jezelf duidelijke en concrete grenzen vast. Welk gedrag vind je dermate ongewenst dat je die grenzen wilt handhaven door er desnoods consequenties aan te verbinden? In dit kader kan het ook handig zijn om uit te zoeken of je misschien ongemerkt wordt gemanipuleerd.

Communiceren over je persoonlijke grenzen

Als je eenmaal je emotionele en zo nodig ook je fysieke grenzen hebt vastgesteld, ga je nadenken over de manier waarop je die wilt communiceren. Daarbij is een goede timing van groot belang. Maar het gaat er ook vooral om de ander in zijn waarde te laten door je boodschap op een respectvolle manier te presenteren. Gelukkig bestaan daartoe handige tips.

Vriendelijkheid in combinatie met vastberadenheid helpt jouw doelen te bereiken

Als je je persoonlijke grenzen kenbaar doet op een vriendelijke, maar vastberaden manier met de betrokkenen, maak je de meeste kans dat je je doel bereikt. Als een en ander volgens plan verloopt, zet je de relatie daarmee niet onder druk, maar maak je die juist beter.
Ongelijkwaardige relaties en persoonlijke grenzen

Ongelijkwaardige relaties en persoonlijke grenzen

Bij ongelijkwaardige relaties investeert de ene mens meer emotionele energie in het contact dan de andere mens. De ene persoon stelt zich dan bijvoorbeeld toegeeflijk op tegenover zijn of haar dominan…
Signalen dat jouw persoonlijke grenzen worden geschonden

Signalen dat jouw persoonlijke grenzen worden geschonden

Kan het zijn dat jouw persoonlijke grenzen worden geschonden? Soms heb je een ongemakkelijk gevoel of voel je je niet helemaal lekker, maar is het niet zonder meer duidelijk wat er aan de hand is. Een…
Problemen bij het communiceren van grenzen

Problemen bij het communiceren van grenzen

Soms doen zich problemen voor nadat je hebt geprobeerd over je persoonlijke grenzen te communiceren. In een aantal gevallen is de ander niet of niet direct bereid om voortaan beter rekening met jou te…
Beginnen met het stellen van persoonlijke grenzen

Beginnen met het stellen van persoonlijke grenzen

Wil je vriendelijk en assertief voor jezelf leren opkomen? Op welke manier maak je dan een begin met het vaststellen van jouw persoonlijke grenzen? Hoe zoek je uit waar die precies liggen? En welke vo…
Timing en wijze van communicatie over je grenzen

Timing en wijze van communicatie over je grenzen

Bij het stellen van je persoonlijke grenzen gaat het niet alleen om het overbrengen van je boodschap op zich, maar ook over de timing en de manier van communicatie. Wat zijn de hoofdregels over het co…
Tips voor het formuleren van persoonlijke grenzen

Tips voor het formuleren van persoonlijke grenzen

Het stellen van persoonlijke grenzen is vaak lastig. Soms vraag je je af wat de beste manier is om de omgeving duidelijk te maken waar jij met betrekking tot een bepaald onderwerp de grens wil trekken…
Praktische tips om effectief 'neen' te zeggen

Praktische tips om effectief 'neen' te zeggen

Hoe zeg je effectief 'neen' tegen grensoverschrijdend gedrag van andere mensen? Als je je assertief wilt opstellen, zonder onaardig of zelfs agressief over te komen, is het handig als je een aantal ka…
Van belemmerende naar constructieve gedachten

Van belemmerende naar constructieve gedachten

Vaak zijn mensen zich niet of nauwelijks van hun belemmerende gedachten bewust. Met dergelijke nutteloze gedachten staan ze zichzelf dan lelijk in de weg. Bekende belemmerende gedachten hebben bijvoor…
Hoe herken je een gebrek aan persoonlijke grenzen?

Hoe herken je een gebrek aan persoonlijke grenzen?

Grenzen trekken is in beginsel een gezonde bezigheid waar iedereen baat bij heeft. Als je geen grenzen trekt of je trekt ongezonde grenzen breng je jezelf en/of andere schade toe. Waaraan herken je ee…
Belang van grenzen in persoonlijke relaties

Belang van grenzen in persoonlijke relaties

Wat zijn grenzen in persoonlijke relaties? En wat hebben gezonde grenzen te maken met voor jezelf opkomen en persoonlijke effectiviteit? Hoe zit het met respect voor elkaar bij het afbakenen van het t…
Gepubliceerd door Manon-troppo op 25-08-2013, laatst gewijzigd op 26-08-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Setting boundaries; IIPFW; http://www.ipfw.edu/affiliates/assistance/selfhelp/relationship-settingboundaries.html
  • Setting boundaries; The Counseling Center of the University of Louisville; https://louisville.edu/counseling/prismold/mediation-topics/setting-boundaries.html
  • Setting Personal Boundaries; Clarke University http://www.clarke.edu/page.aspx?id=6508
  • Boundaries or Burnout; University of Wisconsin; www.uwrf.edu/.../ArticleBoundariesOrBurnout.pdf‎
  • Setting boundaries Appropriately: Assertiveness Training; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.; CSN; http://www.csn.edu/PDFFiles/CAPS/Handouts/Assertiveness%20Training%20_Setting%20boundaries%20Appropriately.pdf