Manon-troppo » Specials » Verkeersboetes
Manon Troppo: betrouwbare informatie en tips

Verkeersboetes voor iedereen

Verkeersboetes voor iedereen Als je met een verkeersboete wordt geconfronteerd, vraag je je misschien af of dat wel terecht is. Je hebt het gevoel dat je niets verkeerds hebt gedaan. Of je vindt het boetebedrag veel te hoog. Afhankelijk van het soort beschikking (M-, T- of S-beschikking) dat je hebt gekregen, wil je bezwaar of beroep aantekenen of de boete 'gewoon' niet betalen. Een en ander brengt met zich mee dat je meer wilt weten over verkeersboetes, hoe ze tot stand komen en vooral ook wat je eventueel ertegen kunt beginnen.

Op een kwade dag krijg je onverwachts een verkeersboete

Ook als je doorgaans goed oplet in het verkeer en je houdt aan de maximumsnelheid, als je netjes zorgt voor een tijdige APK-keuring en als je verzekeringen en kentekenbewijs in orde zijn, dan nog kun je de pech hebben dat op een kwade dag een brief van het CJIB in je brievenbus aantreft met daarin een beschikking met een dermate hoog boetebedrag dat het bloed naar je hoofd stijgt.

Ook de politie maakt fouten

Als je daarna nog eens kijkt wat er precies aan de hand is, ontdek je soms dat jij het niet zelf kunt zijn geweest, die de betreffende verkeersovertreding of het verkeersmisdrijf heeft begaan. Bijvoorbeeld omdat je toen niet in de regio was waar het verkeersdelict zou zijn begaan. Je vermoedt dat er ergens een fout moet zijn gemaakt bij de politie, bijvoorbeeld tijdens het lezen of overnemen van het kenteken.

De foto van de flitscontrole als tegenbewijs

Je bent niet van plan te betalen voor iets waaraan je niet schuldig bent, dus je maakt er werk van. Uiteindelijk word je gered door de foto die door de flitser is gemaakt en er blijkt sprake van een stomme afleesfout.

Afgezien dat je maandenlang het gevoel hebt gehad dat je als een verdachte werd gezien, is het probleem uiteindelijk opgelost.
Wat overblijft, is je gevoel dat je voortaan alles wat van ongeacht welke dienst van de overheid op je deurmat ploft, drie keer controleert voordat je wilt geloven dat je echt dat vastgestelde bedrag moet betalen.

De wereld van de verkeersboetes

Wat er allemaal strafbaar is aan gedragingen in het verkeer en welke boetes daarop staan, is vastgelegd in wetten en regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften, de Wegenverkeerswet en het
Wetboek van Strafvordering.

Als je je daarin verdiept, gaat er een wereld voor je open. Het is boeiend om te bestuderen op welke manieren de overheid probeert de burgers te stimuleren zich als goed oppassende verkeersdeelnemers te gedragen.

Verkeerswetgeving

Zo wordt er niet alleen vastgesteld welke verkeersgedragingen strafbaar moeten worden gesteld, maar ook welke straffen op overtreding van de verkeersregels rusten en hoe dat bij recidive zit. Met een strafbaarstelling van bepaalde gedragingen is de overheid er nog niet: er moeten ook regels zijn om de straffen, doorgaans geldboetes, daadwerkelijk te kunnen opleggen.

Handhaving

Sinds de inwerkingtreding van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften van 1989, de zogenaamde Wet Mulder, is het voor de overheid aanzienlijk eenvoudiger geworden om eenvoudige verkeersovertredingen te beboeten met behulp van een zogenaamde M-beschikking (Mulderbeschikking).

Dat is geen vorm van strafrechtelijke, maar van administratiefrechtelijke afdoening. Daarbij geldt een zogenaamde kentekenaansprakelijkheid. Dat brengt met zich mee dat als jij je auto hebt uitgeleend aan iemand anders die er een verkeersovertreding mee beging, jij degene bent die de boete moet betalen. En zo zijn er nog meer boeiende constructies bedacht die het de handhavers van de wet zo eenvoudig mogelijk moeten maken.

De andere kant

Terwijl de overheid probeert zoveel mogelijk de verkeerswetten te handhaven, zijn er ook burgers die het niet eens zijn met bepaalde constructies op het gebied van de verkeershandhaving. Van die zijde wordt actief getracht om in hun ogen zinloze of overtrokken verkeershandhaving zoveel mogelijk op al dan niet legale wijze tegen te gaan. En uiteraard levert dat gedrag ook weer een tegenreactie van de overheid op, denk maar aan de strafbaarstelling van het in of aan de auto hebben van radardetectieapparatuur. En zo houden de verkeershandhavers en de verkeersdeelnemers elkaar bezig.

Welkom in de boeiende wereld van de verkeersboetes.
Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)

Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)

De meeste verkeersboetes waarmee je te maken kunt krijgen zijn de zogenaamde M-beschikkingen, oftewel 'Mulderbeschikkingen'. Deze zijn voor de lichtere verkeersovertredingen. Daarnaast kun je bijvoorb…
Strafbeschikking voor verkeersdelicten

Strafbeschikking voor verkeersdelicten

Stel dat je als automobilist een (zwaardere) verkeersovertreding of verkeersmisdrijf hebt begaan. Als je betrapt bent, krijg je te maken een strafbeschikking of S-beschikking. Zo'n beschikking kan ern…
Verkeersboetes voor automobilisten

Verkeersboetes voor automobilisten

Je krijgt een verkeersboete als je betrapt bent op het begaan van een verkeersdelict, dat wil zeggen, een verkeersovertreding of een verkeersmisdrijf. Met welke verkeersdelicten kun je als bestuurder…
Theorie-examen voor je autorijbewijs: quiz

Theorie-examen voor je autorijbewijs: quiz

Test zelf je kennis van de verkeersregels met behulp van een quiz. Dit ter voorbereiding van je theorie-examen voor je rijbewijs. Op dat theorie-examen voor de auto wordt niet alleen je kennis en inzi…
Gepubliceerd door Manon-troppo op 31-07-2013, laatst gewijzigd op 03-08-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.